Konserwatorzy urządzeń transportu bliskiego

KONSERWATORZY URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO

  • konserwator dźwignic

CEL SZKOLENIA

Szkolenie przygotowuje do pracy, a zdobyte uprawnienia konserwatora pozwalają przeprowadzać remonty oraz przeglądy konserwacyjne urządzeń podlegających dozorowi UDT wraz z zapisami w księdze konserwacyjnej.

PROGRAM SZKOLENIA

Ogólne wiadomości o dozorze technicznym i dźwignicach
Podział wózków podnośnikowych podlegających dozorowi technicznemu
Budowa dźwignic
Konserwacja dźwignic
Bezpieczeństwo i higiena pracy , ppoż. pierwsza pomoc

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA:

– wykształcenie co najmniej zawodowe
– stan zdrowia umożliwiający pracą jako konserwator
– ukończone 18 lat
– uprawnienia elektro-energetyczne w zależności od rodzaju dźwignic

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do konserwacji dźwignic wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.


  • konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych

CEL SZKOLENIA

Przygotowanie do uzyskania uprawnień na konserwatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

PROGRAM SZKOLENIA:

Ogólne wiadomości o dozorze technicznym i dźwignicach
Podział wózków podnośnikowych podlegających dozorowi technicznemu
Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
Bezpieczeństwo i higiena pracy , ppoż. pierwsza pomoc
Szkolenie przygotowuje do pracy, a zdobyte uprawnienia konserwatora pozwalają przeprowadzać remonty oraz przeglądy konserwacyjne urządzeń podlegających dozorowi UDT wraz z zapisami w księdze konserwacyjnej.

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA:

wykształcenie co najmniej zawodowe
stan zdrowia umożliwiający pracą jako konserwator
ukończone 18 lat
uprawnienia elektro-energetyczne w zależności od rodzaju wózka

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego


  • konserwator suwnic

CEL SZKOLENIA

Szkolenie przygotowuje do pracy, a zdobyte uprawnienia konserwatora pozwalają przeprowadzać remonty oraz przeglądy konserwacyjne suwnic podlegających dozorowi UDT wraz z zapisami w księdze konserwacyjnej.

PROGRAM SZKOLENIA

Przepisy prawne dotyczące UDT, konserwacji oraz remontów urządzeń.
Budowa oraz eksploatacja urządzeń.
Obowiązki konserwatora.
Przeglądy konserwacyjne typowych usterek i sposób ich usuwania.
Konserwacja.
BHP przy konserwacji.
Prowadzenie dokumentacji konserwacyjnej.