Wózki widłowe

KURS WÓZKI WIDŁOWE

  • kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych (II WJO)

CEL SZKOLENIA:

Przygotowanie do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych (z wyłączeniem specjalizowanych) oraz bezpiecznej wymiany butli gazowej.

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne.

Godziny ustalane indywidualnie z instruktorem.

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA:

ukończone 18 lat

wykształcenie co najmniej podstawowe

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu potrzebne do uzyskania zezwolenia na obsługę wózka jezdniowego wystawianego przez pracodawcę. Możliwość otrzymania zaświadczenia w języku angielskim.

Za dodatkową opłatą możliwość zdawania (nieobowiązkowego) egzaminu Urzędu Dozoru Technicznego (UDT)


  • kierowca wózków jezdniowych unoszących-elektrycznych

CEL SZKOLENIA:

Przygotowanie do obsługi wózków jezdniowych unoszących-elektrycznych.

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne.

Godziny ustalane indywidualnie z instruktorem.

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA:

ukończone 18 lat

wykształcenie co najmniej podstawowe

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu potrzebne do uzyskania zezwolenia na obsługę wózka jezdniowego wystawianego przez pracodawcę. Możliwość otrzymania zaświadczenia w języku angielskim.

Za dodatkową opłatą możliwość zdawania (nieobowiązkowego) egzaminu Urzędu Dozoru Technicznego (UDT)


  • kierowca wózków jezdniowych specjalistycznych (teleskopowych ze zmiennym zasięgiem i innych) (I WJO)

CEL SZKOLENIA:

Przygotowanie do obsługi wózków jezdniowych specjalistycznych (teleskopowych ze zmiennym zasięgiem i innych)

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne.

Godziny ustalane indywidualnie z instruktorem.

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA:

ukończone 18 lat

wykształcenie co najmniej podstawowe

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu potrzebne do uzyskania zezwolenia na obsługę wózka jezdniowego wystawianego przez pracodawcę. Możliwość otrzymania zaświadczenia w języku angielskim.

Za dodatkową opłatą możliwość zdawania (nieobowiązkowego) egzaminu Urzędu Dozoru Technicznego (UDT)


  • wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych

CEL SZKOLENIA:

Uzyskanie wiadomości i umiejętności z zakresu bezpiecznej wymiany butli propan-butan w wózkach jezdniowych

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Czas trwania 1 dzień

DOKUMNETY UZYSKANE PO SZKOLENIU:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Możliwość otrzymania zaświadczenia w języku angielskim.


  • konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych

CEL SZKOLENIA:

Przygotowanie do uzyskania uprawnień na konserwatora wózków jezdniowych podnośnikowych z            mechanicznym napędem podnoszenia

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA:

ukończone 18 lat

wykształcenie – szkoła zawodowa

uprawnienia operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

uprawnienia elektro-energetyczne w zależności od rodzaju wózka

uprawnienia elektro-energetyczne w zależności od rodzaju wózka

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego