Operatorzy obsługi burt samowyładowczych

  • Operator obsługi burt samowyładowczych

CEL SZKOLENIA
Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące hydrauliczne burty samowyładowcze na pojazdach samochodowych. Kurs przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowców  aut ciężarowych wyposażonych w te urządzenia. W programie uwzględniono wymagania kwalifikacyjne kandydatów na operatorów , a w szczególności:
– znajomością budowy,
– umiejętnością obsługi,
– znajomością przepisów dozoru technicznego,
– znajomością przepisów BHP.

RODZAJE UPRAWNIEŃ
uprawnienia do obsługi burt samowyładowczych montowanych na pojeździe.

ORGANIZACJA SZKOLENIA
Czas trwania kursu 1-2 dni

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA
ukończone 18 lat
wykształcenie co najmniej podstawowe
brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU
Zaświadczenie o ukończeniu kursu uprawniające do obsługi danego urządzenia.