Operatorzy podestów ruchomych

OPERATORZY PODESTÓW RUCHOMYCH

  • operator podestów ruchomych wiszących, masztowych i stacjonarnych II P

CEL SZKOLENIA
Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące podesty ruchome (podnośniki koszowe) oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora. Kurs przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach operatorów podnośników koszowych, instalatorów, pracowników budowlanych, firm reklamowych. W programie uwzględniono wymagania kwalifikacyjne kandydatów na maszynistów dźwignic, a w szczególności:
– znajomością budowy dźwignicy,
– umiejętnością obsługi,
– znajomością przepisów dozoru technicznego,
– znajomością przepisów BHP.

RODZAJE UPRAWNIEŃ
uprawnienia kat. II P
– podesty ruchome wiszące,
– podesty ruchome masztowe,
– podesty ruchome stacjonarne,

ORGANIZACJA SZKOLENIA 
Czas trwania kursu 2-3 dni

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA
ukończone 18 lat
wykształcenie co najmniej podstawowe
brak przeciwwskazań do wykonywania czynności operatora podestów ruchomych

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU
Zaświadczenie kwalifikacyjne wystawione przez dozór techniczny uprawniające do obsługi danego urządzenia.


  • operator podestów ruchomych przejezdnych I P

CEL SZKOLENIA
Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące podesty ruchome (podnośniki koszowe) oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora. Kurs przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach operatorów podnośników koszowych, instalatorów, pracowników budowlanych, firm reklamowych. W programie uwzględniono wymagania kwalifikacyjne kandydatów na maszynistów dźwignic, a w szczególności:
– znajomością budowy dźwignicy,
– umiejętnością obsługi,
– znajomością przepisów dozoru technicznego,
– znajomością przepisów BHP.

RODZAJE UPRAWNIEŃ
uprawnienia kat. I P
– podesty ruchome przejezdne wolnobieżne (tzw. podnośniki nożycowe)
– podesty ruchome przewożne (tzw. pająki podczepiane pod samochód),
– podesty ruchome samojezdne (montowane na pojeździe – podnośniki koszowe).

ORGANIZACJA SZKOLENIA 
Czas trwania kursu 2-3 dni

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA
ukończone 18 lat
wykształcenie co najmniej podstawowe
brak przeciwwskazań do wykonywania czynności operatora podestów ruchomych

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU
Zaświadczenie kwalifikacyjne wystawione przez dozór techniczny uprawniające do obsługi danego urządzenia.