Operatorzy suwnic

OPERATORZY SUWNIC

  • operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego II S

CEL SZKOLENIA
Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące suwnice oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora. Kurs przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy realizujących operacje transportu pionowego z wykorzystaniem suwnic, układnic magazynowych, wciągników i wciągarek. W programie uwzględniono wymagania kwalifikacyjne kandydatów na maszynistów dźwignic, a w szczególności:
– znajomością budowy dźwignicy,
– umiejętnością obsługi,
– znajomością przepisów dozoru technicznego,
– znajomością przepisów BHP.

RODZAJE UPRAWNIEŃ
uprawnienia kat. II S
– suwnice sterowane z poziomu roboczego w tym bezprzewodowo,

ORGANIZACJA SZKOLENIA
Czas trwania kursu 2-3 dni

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA
ukończone 18 lat
wykształcenie co najmniej podstawowe
brak przeciwwskazań do wykonywania pracy operatora suwnic

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU
Zaświadczenie kwalifikacyjne wystawione przez dozór techniczny uprawniające do obsługi danego urządzenia.


  • operator suwnic sterowanych z kabiny I S

CEL SZKOLENIA
Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące suwnice oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora. Kurs przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy realizujących operacje transportu pionowego z wykorzystaniem suwnic, układnic magazynowych, wciągników i wciągarek. W programie uwzględniono wymagania kwalifikacyjne kandydatów na maszynistów dźwignic, a w szczególności:
– znajomością budowy dźwignicy,
– umiejętnością obsługi,
– znajomością przepisów dozoru technicznego,
– znajomością przepisów BHP.

RODZAJE UPRAWNIEŃ
uprawnienia kat. I S
– suwnice sterowane z kabiny (przeznaczenie urządzeń: hakowe lub specjalne)

ORGANIZACJA SZKOLENIA
Czas trwania kursu 2-3 dni

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA
ukończone 18 lat
wykształcenie co najmniej podstawowe
brak przeciwwskazań do wykonywania pracy operatora suwnic

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU
Zaświadczenie kwalifikacyjne wystawione przez dozór techniczny uprawniające do obsługi danego urządzenia.