Operatorzy wciągników i wciągarek

OPERATORZY WCIĄGNIKÓW I WCIĄGAREK

 • operator wciągników i wciągarek kategoria IIW

CEL SZKOLENIA
Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze wciągników i wciągarek hakowych sterowanych z poziomu roboczego w tym bezprzewodowo i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień. W programie uwzględniono wymagania kwalifikacyjne kandydatów na operatorów , a w szczególności:
– znajomością budowy,
– umiejętnością obsługi,
– znajomością przepisów dozoru technicznego,
– znajomością przepisów BHP,
– ćwiczenia praktyczne.

RODZAJE UPRAWNIEŃ
uprawnienia do obsługi wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.

Przeznaczenie urządzeń:
– hakowe ogólnego przeznaczenia,
– specjalne:

 • kuzienne
 • hartownicze
 • lejnicze
 • chwytnikowe
 • chwytakowe
 • inne

ORGANIZACJA SZKOLENIA
Czas trwania kursu 1-2 dni

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA
ukończone 18 lat
wykształcenie co najmniej podstawowe
brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU
Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi cięgników wydane przez Urząd Dozoru Technicznego


 • operator wciągników i wciągarek sterowanych z kabiny kategoria IW

CEL SZKOLENIA

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze wciągników i wciągarek sterowanych z kabiny i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień. W programie uwzględniono wymagania kwalifikacyjne kandydatów na operatorów, a w szczególności:
– znajomością budowy,
– umiejętnością obsługi,
– znajomością przepisów dozoru technicznego,
– wiedzą na temat zawiesi i sprzętu pomocniczego,
– znajomością eksploatacji cięgników,
– znajomością przepisów BHP,
– ćwiczenia praktyczne.

RODZAJE UPRAWNIEŃ
uprawnienia do obsługi wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.

Przeznaczenie urządzeń:
– hakowe ogólnego przeznaczenia,
– specjalne:

 • kuzienne,
 • hartownicze,
 • lejnicze,
 • chwytnikowe,
 • chwytakowe,
 • inne.

ORGANIZACJA SZKOLENIA
Czas trwania kursu 6 dni

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA

ukończone 18 lat

stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu (orzeczenie lekarskie)

wykształcenie – minimum szkoła zawodowa, lub świadectwo robotnika wykwalifikowanego w zawodzie pokrewnym

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU
Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi cięgników wydane przez Urząd Dozoru Technicznego