Operatorzy żurawii przeładunkowych

OPERATORZY ŻURAWII PRZEŁADUNKOWYCH – w tym HDS

  • operator żurawi przeładunkowych przenośnych HDS – kategoria IIŻ

CEL SZKOLENIA
Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące żurawie oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora. Kurs przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy realizujących operacje transportu pionowego z wykorzystaniem żurawi samojezdnych, stacjonarnych, przewoźnych oraz wieżowych. W programie uwzględniono wymagania kwalifikacyjne kandydatów na maszynistów dźwignic, a w szczególności:
– znajomością budowy dźwignicy,
– umiejętnością obsługi,
– znajomością przepisów dozoru technicznego,
– znajomością przepisów BHP.

RODZAJE UPRAWNIEŃ:
uprawnienia kat. II Ż – żurawie przeładunkowe:
– żurawie stacjonarne,
– żurawie stacjonarne warsztatowe (w tym wciągniki i wciągarki wg kategorii II W),
– żurawie przeładunkowe przenośne – HDS montowany na samochodach ciężarowych,
– żurawie przeładunkowe przewoźne – HDS montowany na przyczepach,
– żurawie samojezdne -montowane na pojeździe, tzw. DŹWIGI SAMOCHODOWE).

ORGANIZACJA SZKOLENIA 
Czas trwania kursu 2-3 dni

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA
ukończone 18 lat
wykształcenie co najmniej podstawowe
brak przeciwwskazań do wykonywania czynności operatora żurawia przeładunkowego HDS

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU
Zaświadczenie kwalifikacyjne wystawione przez dozór techniczny uprawniające do obsługi danego urządzenia.