Operatorzy żurawii wieżowych i szynowych

OPERATORZY ŻURAWII WIEŻOWYCH I SZYNOWYCH

  • operator żurawi wieżowych i szynowych – kategoria IŻ

CEL SZKOLENIA

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące żurawie wieżowe lub szynowe (zależnie od wybranego rodzaju urządzenia) oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora. Kurs przeznaczony jest dla osób prywatnych jaki i pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy realizujących operacje transportu pionowego z wykorzystaniem żurawi. W programie uwzględniono wymagania kwalifikacyjne kandydatów na maszynistów dźwignic, a w szczególności:
– znajomością budowy dźwignicy,
– umiejętnością obsługi,
– znajomością przepisów dozoru technicznego,
– znajomością przepisów BHP.

RODZAJE UPRAWNIEŃ
uprawnienia kat. I Ż (zależnie od wybranego rodzaju urządzenia)

ORGANIZACJA SZKOLENIA
Czas trwania kursu 2-3 dni

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA
ukończone 18 lat

wykształcenie co najmniej podstawowe

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU
Zaświadczenie kwalifikacyjne wystawione przez dozór techniczny uprawniające do obsługi danego urządzenia.