Pierwsza pomoc i ratownictwo medyczne

  • pierwsza pomoc przedmedyczna

CEL SZKOLENIA:

Nabycie umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanemu

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Czas trwania kursu 1 dzień

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU I EGZAMINIE:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu


  • obsługa defibrylatora

CEL SZKOLENIA:

Nabycie umiejętności obsługi defibrylatora półautomatycznego

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Czas trwania kursu 1 dzień

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU I EGZAMINIE:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu