Szkolenia BHP

  • dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP

CEL SZKOLENIA:

uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

6 dni w formie kursu

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

INFORMACJE DODATKOWE:

Pierwsze szkolenie przeprowadza się przed podjęciem tych zadań


  • szkolenie bhp i ppoż. dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

CEL SZKOLENIA:

aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

  • dni w formie kursu i samokształcenia kierowanego

DOKUMENTY UYSKANE PO SZKOLENIU:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

INFORMACJE DODATKOWE:

Pierwsze szkolenie przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku. Kolejne szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.


  • szkolenie bhp i ppoż. dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

CEL SZKOLENIA:

aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp i ppoż. dla pracowników na stanowiskach robotniczych

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

1 dzień w formie instruktażu i seminarium

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

INFORMACJE DODATKOWE:

Pierwsze szkolenie przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku. Kolejne szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 3 lata.


  • szkolenie bhp i ppoż. dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

CEL SZKOLENIA:

aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp i ppoż. pracowników inżynieryjno-technicznych

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

2 dni w formie kursu i samokształcenia kierowanego

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

INFORMACJE DODATKOWE:

Pierwsze szkolenie przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku. Kolejne szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.


  • szkolenie bhp i ppoż. dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych

CEL SZKOLENIA:

aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp dla pracowników administracyjno-biurowych

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

1 dzień w formie seminarium i samokształcenia kierowanego

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

DODATKOWE INFORMACJE:

Pierwsze szkolenie przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku. Kolejne szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 6 lat.


  • szkolenie pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

CEL SZKOLENIA:

aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności pracowników służby bhp

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

  • dni w formie kursu i samokształcenia kierowanego

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

INFORMACJE DODATKOWE:

Pierwsze szkolenie przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku. Kolejne szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.


  • szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktaży stanowiskowych w dziedzinie bhp

CEL SZKOLENIA:

nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie metod prowadzenia instruktaży stanowiskowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

1dzień w formie seminarium

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia


  • praca na wysokości

CEL SZKOLENIA:

Uzyskanie informacji o czynnikach środowiska pracy oraz zagrożeniach występujących podczas prac na wysokości.

Uzyskanie wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi.

Uzyskanie praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Szkolenie jest prowadzone w formie instruktażu – na stanowisku, na którym będzie zatrudniony instruowany pracownik.

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:

Zaświadczenie o ukończonym kursie.