Usługi BHP i P.POŻ.

W ramach kompleksowej obsługi w zakresie BHP zapewniamy:

 • Przeprowadzanie szkoleń BHP wstępnych i okresowych
 • Ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego
 • Udział w przeglądach i kontrolach maszyn i urządzeń
 • Udział w postępowaniach powypadkowych
 • Opracowywanie stanowiskowych instrukcji BHP
 • Opracowywanie zasad i tabeli przydziału odzieży i obuwia roboczego
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP
 • Analizy stanu BHP w firmie
 • Przeprowadzanie kompleksowych i doraźnych kontroli w zakresie BHP
 • Przygotowywanie sprawozdawczości statystycznej
 • Prowadzenie wymaganych przepisami rejestrów
 • Sporządzanie dokumentacji wypadków przy pracy
 • Sporządzanie dokumentacji wypadków w drodze do pracy i z pracy
 • Zgłaszanie firm do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Uczestnictwo w pracach komisji BHP
 • Pomoc we wdrażaniu systemów zarządzania BHP